Jazda na F1

Informácie

CK HITKA priniesla ako prvá cestovná kancelária na Slovensku a v Čechách stáže na monopostoch F1 vďaka spoločnosti AGS FORMULE 1, ktorej je oficiálnym agentom. S jej láskavým súhlasom sú použité aj niektoré materiály a obrázky zo zdroja AGS FORMULE 1. Ich ďalšie šírenie je možné len so súhlasom CK HITKA alen v súvislosti so stážami organizovanými spoločnosťou AGS FORMULE 1. Spoločnosť AGS FORMULE 1 považuje CK HITKA za svojho oficiálneho zástupcu pre slovenský a český trh.


Na vyžiadanie vám pošleme termíny stáží na F1 pre sezónu 2019. Po našom potvrdení voľného termínu je potrebné počítať s úhradou zálohy na sumu vo výške 50 % z ceny objednaných služieb.


Každý záujemca o stáž môže požiadať o vypracovanie konkrétnej cenovej ponuky na stáž vrátane doplnkových služieb. Tieto potom na vyžiadanie zabezpečíme pre jednotlivcov alebo celé skupiny. Stáže na okruhu Var sa konajú v období od marca do novembra, pričom v každom mesiaci býva jeden až niekoľko termínov určených pre stáž.

Limity pre účastníka stáže: výška max. 192 cm (min. 155 cm), váha max. 105 kg (min. 45 kg) a vek min. 18 rokov, vodičský preukaz a dobrý zdravotný stav. Krstu na dvojsedadlovej F1 sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 12 rokov. Deti do 10 rokov majú prístup na okruh zakázaný aj ako hostia.

Na základe dohody poisťovne UNIQA a CK HITKA môže každý účastník stáže alebo krstu využiť poistenie liečebných nákladov a úrazu aj pre tento unikátny produkt spojený s jazdou na F1. S tým, že počas dňa stáže či krstu je cena poistenia F1 vo výške 2,20 EUR /1 os. /1 deň.

Základné podmienky objednávania stáží a doplnkových služieb vrátane ich prípadného storna sú podchytené už vo Všeobecných zmluvných podmienkach CK HITKA (primerane platia aj pre stáže a krsty) a vo Všeobecných podmienkach predaja F1. Všeobecné zmluvné podmienky sú súčasťou ponuky CK HITKA a nachádzajú sa na našej webovej stránke www.hitka.sk. Na vyžiadanie vám ich dáme k dispozícii podobne ako doplňujúce Všeobecné podmienky predaja F1 týkajúce sa priamo produktu stáží na monopostoch F1. V tejto súvislosti upozorňujeme na špecifické storno podmienky už objednaných služieb na okruhoch.